פסח תשע"ט

תורמ/ת יקר/ה,

תודה על נכונותך לתרום באמצעות כרטיס אשראי דרך המערכת המאובטחת SSLlocklock

כל תרומה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46 א לפקודת מס הכנסה. בעבור כל תרומה תשלח קבלה בדואר או באימייל על פי הנתונים שתמסור.

 

פרטים אישיים
שם משפחה
 *
שם פרטי
 *
אימייל
 *
טלפון בית
טלפון ניד
הערות
כתובת למשלוח דואר
עיר  * מיקוד
רחוב  * מספר  *
בחירת תשלומים
תרומה עבור
סכום התרומה
 ₪ כמות  *
סה"כ תרומה
 
תרמתי בעבר?
 *
 אני מסכים לתנאי התקנון